Terug naar overzicht

Argent Energy

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Argent Energy
12+

Op basis van afval duurzame biodiesel produceren? Argent Energy doet dit al jaren. Neem een kijkje achter de schermen en kom meer te weten over de energietransitie in de Amsterdamse haven.

Argent Ener­gy is een Euro­pe­se bio­die­sel pro­du­cent, die uit­slui­tend op afval basis duur­za­me bio­die­sel pro­du­ceert om zo bij te dra­gen tot het decar­bo­ni­se­ren van trans­port wereld­wijd. Argent gelooft uit­slui­tend in het gebruik van afval­ma­te­ri­a­len en zoe­ken voort­du­rend naar nieu­we afval­stro­men die kun­nen wor­den omge­zet in pro­duc­ten met een hoge­re waarde.

Wat is er te doen?
De bio­die­sel­pro­du­cent nodigt zake­lij­ke groe­pen, scho­len en werk­zoe­ken­den uit om het bedrijf beter te leren ken­nen. De CEO geeft een rond­lei­ding en een pre­sen­ta­tie over de fabriek én ver­telt meer over de toe­komst­plan­nen. Argent Ener­gy bouwt name­lijk twee nieu­we fabrie­ken. Hier­mee draagt het bedrijf bij aan de klimaatdoelstellingen.

Argent Ener­gy bezoe­ken als bedrijf, orga­ni­sa­tie of school? Neem con­tact met ons op via onder­staan­de button!

Adres
Horn­weg 61, 1044 AN Amsterdam

Neem con­tact op!