Terug naar overzicht

Rondleiding bierbrouwer De Prael

22 – 25 juni

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
16+

Wil je weten al 400 jaar bier wordt gebrouwen in de 'oude haven' van Amsterdam? Doe dan een rondleiding in brouwerij De Prael op de Oudezijds Voorburgwal.

In het oude van cen­trum van Amster­dam duidt alles op het ont­staan van een belang­rij­ke wereld­ha­ven. Een han­dels­cen­trum waar pro­duc­ten als cacao, bier, graan en ande­re bulk­goe­de­ren wer­den op- en over­ge­sla­gen. Tij­dens Zee­ha­ven­da­gen zijn er vol­doen­de moge­lijk­he­den die his­to­rie te proeven.

Loop bin­nen
De brou­we­rij zit in een voor­ma­lig vei­ling­huis uit de 17e eeuw. Hier wor­den nog steeds bie­ren gepro­du­ceerd zoals het 400 jaar gele­den ook ging. Loop bin­nen (met je Zee­ha­ven­da­gen tic­ket*) en je krijgt een rond­lei­ding en je mag nog proe­ven ook!

Adres
Oudezijds Voor­burg­wal 30
Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den