Terug naar overzicht

Chocovaart Westhaven

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

De Chocovaart neemt je gratis mee de Westhaven in. Onder leiding van een gids krijg je in drie kwartier een indruk van de dynamiek in deze haven.

In de West­ha­ven pas­se­ren elk jaar vele ton­nen cacao­bo­nen. Het bulk­goed gaat in opslag bij de vemen voor de in West­poort en Zaan­dam gele­gen cho­co­la­de­fa­brie­ken. De dyna­miek is er enorm, want in het ver­leng­de van de caca­o­ve­men vaar je in de West­ha­ven ook langs de ter­mi­nals van VCK Logis­tics, OBA Bulk en Koop­man (auto’s).

Ver­za­me­len bij het Zeemanshuis
De in samen­wer­king met Amster­dam­werkt! en Rede­rij Splie­thoff ont­wik­kel­de vaar­tocht is alleen te boe­ken tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam en start dage­lijks aan de stei­ger van Splie­thoff. Deel­ne­mers aan de tour ver­za­me­len bij het Zee­mans­huis (Seamen’s Cen­tre Amster­dam) naast Cho­co­la­te­ma­kers. Van daar­uit is het 2 minu­ten lopen naar het ver­trek­punt bij Splie­thoff. Het Zee­mans­huis geldt tevens als het Zee­ha­ven­da­gen hore­ca­punt, waar tevens van het toi­let gebruik kan wor­den gemaakt.

Cho­co­la­te­ma­kers XS en XL Tour
Ons advies is de Cho­co­vaart te com­bi­ne­ren met een bezoek aan Cho­co­la­te­ma­kers die in het pro­gram­ma van Zee­ha­ven­da­gen de XS Tour of XL Tour aan­biedt. In com­bi­na­tie met elkaar krijgt elke bezoe­kers in elk geval een breed beeld van de pro­duc­tie van cho­co­la­de, de opslag van cacao­bo­nen en ande­re logis­tie­ke acti­vi­tei­ten in de West­ha­ven die je in ande­re delen langs het Noord­zee­ka­naal op die manier niet vindt.

Adres ver­trek­punt Cho­co­vaart Zeemanshuis
Radar­weg 32
1042 AA Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den