Terug naar overzicht

CMF Services

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

CMF Services
12+

Energietransitie is niet iets van de laatste jaren bij CMF Services in Velsen-Noord. Het bedrijf houdt zich al dertig jaar bezig met het verwerken van boorafval dat vrijkomt bij geothermie, zout- olie- en gasboringen in de Noordzee. Het proces van scheiden en verwerken van bruikbaar afval wordt tijdens een rondleiding bij CMF haarfijn uitgelegd.

Tij­dens de rond­gang op het ter­rein van CMF zie je van dicht­bij hoe het schei­den van zoge­he­ten oil based mud plaats­vindt. Het boor­af­val dat bij CMF per schip wordt aan­ge­le­verd wordt geschei­den in drie com­po­nen­ten die aan de ande­re kant van de fabriek wor­den afge­voerd om elders te wor­den hergebruikt.

Adres
Wij­ker­meer­weg 7, 1951 AH Velsen-Noord

Gra­tis par­ke­ren op het terrein

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den