Terug naar overzicht

Forkliftcenter

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Westpoort
12+

Weet jij hoe zware containers worden opgetild? Bekijk de demonstratie (met een hapje en een drankje) bij Forkliftcenter, de leverancier van kranen, vorkheftrucks en ander zwaar materieel

Tij­dens de rond­lei­ding op don­der­dag leer je alle ins and outs over ”hea­vy lif­ting”. Naast een kijk­je ach­ter de scher­men krij­gen bezoe­kers ook een demon­stra­tie te zien van een reach­stac­ker in actie. Wist je dat een reach­stac­ker wel zeker 45000 kg kan lif­ten? Geniet tij­dens de demon­stra­tie van een hap­je en een drank­je bij de For­k­lift­food­truck.

For­k­lift­cen­ter is leve­ran­cier van ver­schil­len­de model­len vork­hef­trucks, con­tai­ner­hand­lers, reach­stac­kers en ter­mi­nal trek­kers. Gro­te ter­mi­nals waar bij­voor­beeld con­tai­ners wor­den ver­voerd heb­ben mate­ri­eel van For­k­lift­cen­ter in huis. For­k­lift­cen­ter heeft ver­schil­len­de ves­ti­gin­gen over de hele wereld, maar het hoofd­kan­toor zit in de Amster­dam­se haven.

Adres
Horn­weg 18, 1045 AR Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den