Terug naar overzicht

Havenfestival IJmuiden

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Havenfestival IJmuiden
6+

Het Havenfestival IJmuiden staat volledig in het teken van de havens, visserij en kunst en cultuur. De kades liggen vol schepen en je kunt meevaren met de vletterlieden en het Loodswezen. Lokaal en professioneel entertainment zorgen voor de vrolijke noot.

Haven­fes­ti­val IJmui­den is hét podi­um van onze regio voor de scheep­vaart, vis­se­rij, indu­strie en loka­le kunst en cul­tuur. Tra­di­ti­o­neel trekt het eve­ne­ment over twee dagen gemid­deld 25.000 bezoe­kers uit de regio en ver daar­bui­ten. Een fami­lie eve­ne­ment waar voor ieder­een iets te zien én te doen is. Waar je de veel­zij­dig­heid van onze regio kunt ont­dek­ken, proe­ven en bele­ven. Waar deu­ren open­gaan die nor­maal geslo­ten blijven.

Het Haven­fes­ti­val wordt geor­ga­ni­seerd door de Stich­ting Haven­fes­ti­val IJmui­den in samen­wer­king met part­ners en een groot aan­tal vrijwilligers.

Klik hier voor het com­ple­te programma.