Terug naar overzicht

Havensafari

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

De Havensafari is terug en gooit officieel tijdens Zeehavendagen de trossen los voor een serie nieuwe zomerse vaarten. Van de elf edities start de eerste in de reeks op zaterdag 25 juni.

De tour ver­trekt van­uit de Zout­ha­ven rich­ting het Wes­te­lij­ke Haven­ge­bied van Amster­dam. Onder­weg wordt op een ludie­ke manier het ver­haal van de haven ver­teld. In de over­dek­te ter­mi­nals die de rond­vaart­boot pas­seert, wor­den stoe­re haven­me­de­wer­kers bezon­gen door lief­tal­li­ge operazangeressen.

Cacao­bo­nen
In de act aan boord staat ook de geschie­de­nis van cacao-opslag en ver­wer­king cen­traal. De gid­sen die mee­gaan laten de bezoe­kers met ande­re ogen naar de op- en over­slag van cacao kij­ken, varend door een gebied waar cir­ca 600.000 ton cacao­bo­nen ligt opge­sla­gen. Cacao­bo­nen lig­gen gemid­deld vier jaar te wach­ten in Amster­dam voor ze wor­den geperst tot poe­der en boter. Daar­na wordt er sui­ker toe­ge­voegd en maken Zaan­se bedrij­ven er let­ter­lijk cho­co­la van”.

Toe­gangs­prijs
De Havensa­fa­ri prik­kelt alle zin­tui­gen. Daar draagt ook het com­for­ta­be­le, deels over­dek­te schip aan bij. Inclu­sief de bar met hap­jes en drank­jes. Toe­gangs­prij­zen van­af €20,-.

Adres (opstap­plaats)
Zout­ha­ven Amster­dam (naast het Muziekgebouw)
Aan boord van­af 16.45 uur. Ver­trek boot om 17.00 uur.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den