Terug naar overzicht

KNRM Oude Reddings Glorie

za 25 en zo 26 juni 2022, 10.00 tot 17.00 uur
Het Scheepvaartmuseum
12+

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Oude Reddings Glorie meert af bij Het Scheepvaartmuseum met de Bernard van Leer en vertelt bezoekers over het redden van drenkelingen door de jaren heen.

De KNRM helpt en redt men­sen in nood op het water via 45 red­ding­sta­ti­ons langs de kust. Een vloot van 75 red­dings­bo­ten bemand door 1.400 vrij­wil­li­gers is beschik­baar om uit te ruk­ken als de nood aan de man is. Per jaar is dat meer dan 2.000 keer, waar­bij ruim 3.000 men­sen wor­den gehol­pen of gered.

De ver­e­ni­gings­le­den van KNRM ORG rich­ten zich in de eer­ste plaats op het in de vaart hou­den van voor­ma­li­ge red­dings­bo­ten als de Ber­nard van Leer en ze hou­den de nau­ti­sche his­to­rie levend door ver­ha­len over de KNRM te ver­tel­len zoals tij­dens Zeehavendagen.

Bezoe­kers aan Het Scheep­vaart­mu­se­um vin­den de Ber­nard van Leer aan de stei­ger naast het gebouw. Per keer kun­nen er maxi­maal twee men­sen het schip op voor rond­lei­din­gen die op aan­vraag wor­den gegeven.

Kor­ting
Spe­ci­aal ter gele­gen­heid van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam ont­vang je op 25 en 26 juni 50% kor­ting op je onli­ne entree­tic­ket. Vul zeehavendagen2022 in als je van dit voor­deel wilt profiteren!

Adres en parkeren
Het Scheepvaartmuseum
Kat­ten­bur­ger­plein 1 Amsterdam

 

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den