Terug naar overzicht

Loodswezen

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Havenfestival IJmuiden
6+

Snelle schepen op het water zien varen? Bekijk de demonstratie van het Loodswezen tijdens het havenfestival IJmuiden

Erva­ren Regis­ter­lood­sen die wer­ken bij het Lood­we­zen zor­gen er dag en nacht voor dat zee­sche­pen de havens vei­lig in- en uitvaren.
De taak die het loods­we­zen ver­vult bin­nen de Neder­land­se zee­ha­vens is onmis­baar. Jij kunt hen in actie zien!

Bezoek het Haven­fes­ti­val IJmui­den op zater­dag en kom langs bij de stand van het Loodswezen.
Daar kun je de sche­pen zien varen en erva­ren hoe het is om een ech­te loodslad­der te beklim­men. Ook kun je daar al jouw vra­gen over het loods­we­zen stellen.

Let op! Tic­kets boe­ken is voor deze acti­vi­teit niet nodig