Terug naar overzicht

Varen naar Museum ’t Kromhout

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

Altijd al een keer willen varen in een authentieke salonboot? Tijdens de Amsterdamse Zeehavendagen heb je de mogelijkheid! In combinatie met een bezoek aan Museum ’t Kromhout.

In een stads­deel waar ooit vele klei­ne scheeps­wer­ven zaten is Muse­um ‘t Krom­hout het eni­ge nog over­ge­ble­ven bewijs van de scheeps­bouw in Amster­dam en eco­no­mi­sche glo­rie tot in de 20ste eeuw. Werf ‘t Krom­hout is 150 jaar gele­den opge­richt tij­dens de ‘Indu­stri­ë­le Revo­lu­tie’ en door Stads­her­stel in oude staat her­steld. Tot eind jaren ‘60 wer­den hier de legen­da­ri­sche Krom­hout­mo­to­ren gebouwd. De West­kap is nog steeds in gebruik als scheeps­werf. In de indruk­wek­ken­de Oost­hal vind je een boei­en­de pre­sen­ta­tie van de geschie­de­nis en de his­to­ri­sche, nog wer­ken­de Krom­hout­mo­to­ren die hier sinds 1895 wer­den gemaakt.

Varend naar het museum
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam stelt bezoe­kers exclu­sief in staat gra­tis per luxe salon­boot (met Krom­hout­mo­tor) van Het Scheep­vaart­mu­se­um naar Muse­um ’t Krom­hout te varen. Tic­kets hier­voor zijn alleen te bestel­len via deze web­si­te. Voor de boot geldt: vol is vol.

Toe­gang tot het museum
De toe­gangs­prijs van Muse­um ’t Krom­hout bedraagt €5,- (vol­was­se­nen) en €2,50 (kin­de­ren tot 15 jaar). Het tic­ket voor het muse­um en de boot­tocht boek je via de beste­knop. Je kunt op gezet­te tij­den ook terug naar Het Scheepvaartmuseum.

Adres
Aan boord bij Het Scheepvaartmuseum
Kat­ten­bur­ger­plein 1
Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den