Terug naar overzicht

Nova College

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Nova College
6+

Is werken op het water iets voor jou? Nova College Scheepvaart laat je graag kennismaken met een carrière in de scheepvaart. Je kunt op donderdag varen op de burgsimulator of op vrijdag je technische kant toetsen in de machinekamersimulator.

De oplei­ding Nova Col­le­ge Scheep­vaart is veel meer dan varen alleen. Het MBO Col­le­ge in IJmui­den leidt op voor op het water en aan de wal. Je kunt zowel aan boord van een zee- of bin­nen­vaart­schip car­ri­è­re maken als aan de wal. Van eer­ste stuur­man tot logis­tiek mana­ger. Van scheeps­werk­tuig­kun­di­ge tot ope­ra­tor bij een ener­gie­cen­tra­le bij­voor­beeld. Als stu­dent kun je wonen en leren aan zee op onze cam­pus op ons eigen ter­rein. Naast leren en voor­al ook ple­zier maken met je mede stu­den­ten, heb je genoeg tijd om te spor­ten bij de sport­school naast onze locatie.

Mini-open dag
Nova Col­le­ge zet graag haar deu­ren open voor geïn­te­res­seer­den in de oplei­ding Scheep­vaart. Er zal een inter­ac­tie­ve rond­lei­ding plaats­vin­den. Op don­der­dag kun je varen op de brug­s­i­mu­la­tor. Hier­mee kun je op eigen wij­ze de haven van Amster­dam ver­ken­nen. Op de scheeps­si­mu­la­tor vaar je zelf in deze en ande­re wereld­ha­vens, zoals Singapo­re, New York of Syd­ney (Austra­lië). Op vrij­dag maak je ken­nis met de tech­ni­sche kant van een scheeps­be­drijf met behulp van de Machinekamersimulator.

Adres
Kanaal­straat 7, 1975 BA IJmuiden

Gra­tis par­ke­ren op het terrein

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den