Terug naar overzicht

Olieterminal Evos Oost

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Olieterminal Evos Oost
12+

Evos Amsterdam Oost laat een deel van dynamische wereld van de op- en overslag van minerale olieproducten en biobrandstof zien. In verband met de veiligheid zijn alle rondleidingen per bus.

Evos Amster­dam Oost (voor­heen Oil­tan­king Amster­dam) is een op-en over­slag­be­drijf voor mine­ra­le olie­pro­duc­ten en bio­brand­stof­fen. De pro­duc­ten wor­den hoofd­za­ke­lijk aan­ge­voerd en opge­haald met sche­pen maar het bedrijf is ook met pijp­lei­din­gen ver­bon­den aan een bio­die­sel­fa­briek en met Schip­hol. De deel­ne­mers aan de tour mogen de tou­ring­car niet ver­la­ten tij­dens de rond­gang bij Evos Amster­dam Oost.

Adres
Hei­ning 100, 1047 AH Amsterdam

Voor deze rond­lei­ding is legi­ti­ma­tie­be­wijs ver­plicht (neem die mee!).

Betaald par­ke­ren tegen­over de hoofd­in­gang van Evos Amster­dam Oost: Amster­dam RAI P20.

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den