Terug naar overzicht

Peinemann

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Peinemann
12+

Onder leiding van een monteur reparaties uitvoeren aan een heftruck? Of samen met je klasgenoten werken aan een technische opdracht? Voor een groep leerlingen verzorgt Peinemann een workshop in de werkplaats.

Pei­ne­mann is een fami­lie­be­drijf dat is uit­ge­groeid tot een bedrijf met meer dan 850 mede­wer­kers en ves­ti­gin­gen over de hele wereld. Als ver­huur­der en ver­ko­per van onder ande­re hef­trucks, reach­stac­kers en kra­nen ken­nen zij alle ins and outs over ”hea­vy lif­ting” Daar­naast ver­rich­ten zij veel tech­nisch onder­houd aan de machines.

Tij­dens de work­shops gaan de leer­lin­gen onder bege­lei­ding van een erva­ren mon­teur ver­schil­len­de tech­ni­sche opdrach­ten vol­tooi­en. Zelf sleu­te­len aan een hef­truck of een eigen sta­len figuur maken? Hier kun je je hele­maal uitleven.

Deze acti­vi­teit is alleen te boe­ken als school of jon­ge­ren­or­ga­ni­sa­tie. Geïn­te­res­seerd in een geheel ver­zorg­de excur­sie naar Pei­ne­mann? Neem con­tact op met onze orga­ni­sa­tie via onder­staan­de knop.

Adres
Nieuw-Zee­­land­­weg 18, 1045 AL Amsterdam

Neem con­tact op!