Terug naar overzicht

Stadswandeling Maritieme Historie

Do 23 juni – zo 26 juni 2021, 11.00 uur
Amsterdam
12+

Ervaren rondleiders van ‘Mee in Mokum van Gilde Amsterdam’ voeren je langs de rijke maritieme historie van de haven van Amsterdam.

De stads­wan­de­ling begint bij het voor­ma­li­ge haven­ge­bouw de Schrei­er­sto­ren op de Prins Hen­drik­ka­de 94/95 duurt cir­ca ander­half uur en kost € 12,50 p.p.

Varen is noodzakelijk
Let op de gevel van de Schrei­er­sto­ren waar in de gedenk­steen van de eer­ste Oost-Indi­ë­­vaart staat gebei­teld :  ‘navi­ga­re neces­se est’ (‘varen is nood­za­ke­lijk’). Deze uit­druk­king is een mooi mot­to voor deze unie­ke wan­de­ling, die loopt langs impo­ne­ren­de monu­men­ten, zoals pak­hui­zen van de Ver­ee­nig­de Oost­in­di­sche Com­pag­nie (V.O.C.) en de West Indi­sche Com­pag­nie (W.I.C.) en het Scheepvaarthuis.

Cacao­han­del
Dat Amster­dam al eeu­wen is ver­bon­den aan de inter­na­ti­o­na­le han­del en scheep­vaart, zie we onder­weg ook aan tal­lo­ze ande­re monu­men­ten, brug­gen, gevel­ste­nen en straat­na­men die refe­re­ren aan Amster­dam als zee­ha­ven. Dat loopt van de vroe­ge Oost­zee­han­del, de zoge­he­ten ‘moe­der­ne­go­tie,’ tot de cacao­han­del die nog altijd tot de groot­ste ter wereld mag wor­den gerekend.

Zee­hel­den
De tour pas­seert hui­zen waar wel of geen zee­hel­den woon­den of plek­ken waar zee­lie­den aan boord van klei­ne sche­pen gin­gen, de buurt waar de schip­pers woon­den en zich aller­lei ande­re haven­be­drij­ven bevon­den die kun­nen wor­den gel­inkt aan de Amster­dam­se scheepvaart.

Eind­punt in overleg
De wan­de­ling ein­digt op de oos­te­lij­ke eilan­den waar de Admi­ra­li­teit en V.O.C waren geves­tigd. In over­leg met uw rond­lei­der kunt zelf bepa­len waar u pre­cies wilt eindigen.

Ver­trek­punt
Schrei­er­sto­ren
Prins Hen­drik­ka­de 94/95
Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den