Terug naar overzicht

TMA Logistics

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

TMA Logistics
6+

Tijdens de rondleiding per bus over de terminal zit je midden in de actie van de dag en hoor je wat 24 uur TMA Logistics inhoudt. Het is een komen en gaan van containers, auto’s, bulk- en projectlading en agri-producten.

TMA Logis­tics is bin­nen het Noord­zee­ka­naal­ge­bied een belang­rij­ke logis­tie­ke spe­ler en ver­richt over­slag van con­tai­ners via bin­nen­vaart, short­sea en deep­sea. Daar­naast wor­den auto’s, break­bulk, agri­pro­duc­ten en pro­ject­la­din­gen over­ge­sla­gen op de TMA ter­mi­nals in Vel­sen, Bever­wijk, Har­lin­gen en Amsterdam.

TMA heeft 100.000 m2 aan logis­tie­ke ware­hou­ses in het Noord­zee­ka­naal­ge­bied, Alkmaar en Har­lin­gen. Op het gebied van duur­zaam­heid is TMA voor­uit­stre­vend mid­dels bin­nen­vaart en nieu­we ener­gie. De sche­pen van TMA zor­gen voor een reduc­tie van trans­port met vracht­wa­gens, en daar­mee voor een reduc­tie van uit­stoot. Daar­naast is TMA sterk in de over­slag van wind­mo­lens, wind­mo­len­on­der­de­len, ener­gie­ka­bels en zon­­ne-ener­­gie gere­la­teer­de pro­duc­ten. TMA Logis­tics levert zo een bij­dra­ge aan de energietransitie.

De tour bij TMA Logis­tics is inclu­sief een bezoek aan de naast de ter­mi­nal gele­gen CJ Hen­driks, het expe­­di­­tie- en veem­be­drijf dat al meer dan 180 jaar zijn wor­tels in de haven van Amster­dam heeft.

Adres
Ruijg­oord­weg 100, 1047 HM Amsterdam

Bestel je tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den