Terug naar overzicht

Meevaren met de Vletterlieden

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

IJmuiden
6+

Alles weten over de Vletterlieden in IJmuiden? Stap aan boord bij de maritieme dienstverlener in IJmuiden, de Corps van Vletterlieden (C.V.V.) Zij nemen je graag mee voor een rondje op het water.

Wat doen vlettermannen?
Het vast- en los­ma­ken van gro­te zee­sche­pen is de core busi­ness van de vlet­ter­lie­den. Daar­naast bege­lei­den zij sche­pen die door de groot­ste zee­sluis ter wereld varen. De mari­tie­me dienst­ver­le­ners zijn onmis­baar in de haven.

Waar moet je zijn
Van­af het pon­ton ter hoog­te van het Ymui­den Sto­res vin­den op zater­dag en zon­dag tij­dens Haven­fes­ti­val IJmui­den gra­tis rond­vaar­ten plaats door de mari­tie­me dienst­ver­le­ners. De lan­ge wacht­rij­en in het ver­le­den heb­ben aan­ge­toond dat de rond­vaar­ten zeer popu­lair zijn. Bezoe­kers kun­nen gewoon in de rij gaan staan.

Let op! Voor deze acti­vi­teit is het niet nodig om tic­kets te boeken.