Terug naar overzicht

Zeemanshuis (Seamen’s Centre)

22–25 juni 2023

Bin­nen­kort meer!

Amsterdam
12+

Het Zeemanshuis is een verblijf voor zeelieden uit den vreemde, maar opent voor speciaal tijdens Zeehavendagen Amsterdam de deuren voor publiek. Kom langs, doe een drankje en laat je informeren over dit fenomeen

Het Amster­dam­se zee­mans­huis werd opge­richt in 1858. Dat was toen nog aan het Oos­ter­dok waar in die tijd de koop­vaar­dij­sche­pen lagen. Inmid­dels zit het zee­lie­den­ver­blijf op de Radar­weg in Amster­­dam-Wes­t­poort en ver­an­der­de de naam in Seamen’s Cen­tre omdat alle gas­ten uit het bui­ten­land komen. Voor zee­va­ren­den is het Seamen’s Cen­tre een onmis­ba­re plek waar ze kun­nen soci­a­li­zen en bel­len met het thuisfront.

Cho­co­vaart
Het Seamen’s Cen­tre func­ti­o­neert als mid­del­punt tus­sen een aan­tal acti­vi­tei­ten die Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam aan­biedt. Als je mee­doet aan de Cho­co­vaart of mee wil met de Zee­ha­ven­da­gen hop-on-hop off bus, moet je je hier mel­den met je entree­tic­ket. Ter­wijl je wacht kun je hier wat te drin­ken bestel­len of van het toi­let gebruik maken.

Hop-on-hop-off bus
De Zee­ha­ven­da­gen hop-on-hop-off bus rijdt zater­dag en zon­dag van Het Scheep­vaart­mu­se­um naar West­poort en weer terug. Er is een gids aan boord die de pas­sa­giers alles ver­telt over de his­to­rie van de haven tot het moment van van­daag. Boek je tic­ket voor de bus hier.

Adres
Radar­weg 32 1042 AA Amsterdam

Bestel je Cho­co­vaart tickets

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den