Bezoek Oosterkerk

22–25 juni 2023 (Binnenkort meer!)
Amsterdam
12+

Een bezoek aan de Oosterkerk (1671) brengt je in wat ooit het bruisende hart was van de Amsterdamse scheepbouw en zeehandel. Hier gingen scheepslieden uit de buurt naar de kerk.

Rond het gebeds­huis in Oos­ten­burg vind je nog steeds wer­ven en pak­hui­zen van de Ver­e­nig­de Oost­in­di­sche Com­pag­nie en de werf van de Admi­ra­li­teit op Kat­ten­burg (het hui­di­ge Scheep­vaart­mu­se­um). In de kerk zijn vrij­wil­li­gers aan­we­zig die je meer ver­tel­len over de bij­zon­de­re his­to­rie van het gebouw en zijn omgeving.

Reno­va­tie
De kerk werd gebruikt voor de Her­vorm­de ere­dienst tot het gebouw in de jaren zes­tig van de 20ste eeuw wegens bouw­val­lig­heid moest slui­ten. In 1974 kocht de Gemeen­te Amster­dam het monu­men­ta­le gebouw voor het sym­bo­li­sche bedrag van één gul­den. Na jaren­lan­ge leeg­stand werd het gebouw, op aan­drang van buurt­be­wo­ners, voor drei­gen­de sloop behoed. Stads­her­stel Amster­dam is inmid­dels eige­naar van de kerk en bezig met een her­be­stem­mings­plan. Met de twee beoog­de huur­ders; het Bal­let­or­kest (HBO) en de City­kerk blijft er ruim­te voor ande­re buurt­bij­een­kom­sten en ‑acti­vi­tei­ten.

Bezoek de Oosterkerk
Iede­re don­der­dag is de kerk te bezoe­ken van 12.00 uur tot 16.00 uur. U kunt zon­der tic­ket bin­nen­lo­pen. Entree is gratis

Klei­ne Wit­ten­bur­ger­straat 1, 1018 LS Amsterdam.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den