CJ Hendriks Tour

24 juni 14.00 en 15.00 uur
Amsterdam
12+

CJ Hendriks Group is een Amsterdams familiebedrijf met meer dan 180 jaar ervaring in complexe logistiek. Het proces varieert van opslag van gevaarlijke stoffen, douane- en accijnsafhandeling tot de uitvoering van zogeheten value added logistics.

Pre­sen­ta­tie en tour
De gra­tis tour begint met een kor­te pre­sen­ta­tie over de his­to­rie van CJ Hen­driks in rela­tie tot de haven van Amster­dam. Daar­na volgt een rond­lei­ding in de wijn­loods en wordt onder­weg uit­ge­legd hoe het logis­tie­ke order pick pro­ces werkt.

Adres
CJ Hendriks
Latex­weg 10 Amsterdam-Westpoort
(par­ke­ren bij het bedrijf)