Chocolatemakers Tour

22–25 juni 2023 (Binnenkort meer!)
Chocolatemakers B.V.
12+

Tijdens de Chocolatemakers Tour kom je alles van bean to bar te weten over het CO2-vrij produceren van chocolade. Inclusief uitgebreide rondleiding in de fabriek en proeverij.

Het ver­haal van de Cho­co­la­te­ma­kers is er één uit het avon­tu­ren­boek. In 2011 beslo­ten oprich­ters Rod­ney Nik­kels en Enver Loke om cho­co­la­de­ma­kers te wor­den. Gewoon omdat het maken van èch­te cho­co­la nu een­maal het mooi­ste en lek­ker­ste is wat er bestaat! De cho­co­la­de­mees­ters wil­len men­sen laten zien hoe èch­te cho­co­la wordt gemaakt; van boon tot reep (bean to bar), dus in hun eigen fabriek in Amster­dam doen ze tot op heden alles zelf en pro­du­ce­ren ze CO2-neu­traal. Tege­lij­ker­tijd koopt het bedrijf hoge kwa­li­teit bio­lo­gi­sche cacao direct bij de boe­ren in Con­go, Peu en de Domi­ni­caan­se Repu­bliek en ze doen dit voor een goe­de en eer­lij­ke prijs. Elk jaar ver­scheept het zeil­schip de Très Hom­bres een gro­te lading cacao­bo­nen uit de Domi­ni­caan­se Repu­bliek naar de Cho­co­la­te­ma­kers in Amster­dam. Die vaart viert het bedrijf met per­so­neel en rela­ties. Een week later volgt de Cho­co Fah­rt; een kara­vaan van fiet­sers uit Duits­land die cho­co­la­de in Amster­dam komen halen en ermee huis­waarts gaan.

Tic­kets
De Cho­co­la­te­ma­kers tour duurt ander­half uur. Inclu­sief rond­lei­ding en proe­ve­rij bedra­gen de kos­ten voor vol­was­se­nen € 25.00 p.p. Een juni­or tic­ket (10–17 jaar) bedraagt €15,00 p.p. Ser­vi­ce­kos­ten bedra­gen €1,00 euro p.p.

Adres
Radar­weg 32A, 1042 AA Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren op het ter­rein van Cho­co­la­te­ma­kers als er ruim­te is. Anders par­ke­ren in de nabij­heid van de fabriek.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den