Chocolatemakers

In de fabriek van Chocolatemakers krijg je tijdens een informatieve rondleiding te zien, te horen en te proeven wat het geheim is achter de productie van 100% CO2-vrije chocolade.

Hier draait alles om smaak! Dus tij­dens de tour proef je ook de enor­me ver­schei­den­heid aan sma­ken cho­co­la­de die wor­den bereid. De rond­lei­ding ein­digt in de win­kel en dat is een ware belo­ning voor bezoe­kers die wil­len aan­ko­pen wat ze zojuist heb­ben geproefd.

Zeil­schip brengt cacaobonen
Cho­co­la­te­ma­kers pro­du­ceert sinds 2019 solar-powe­red en emis­­sie-vrij in de fabriek in de Amster­dam­se Suez­ha­ven. De fabriek is een leven­di­ge plek. Het ruikt hier niet alleen altijd naar cho­co­la, er gebeurt nog veel meer. Eén keer per jaar komt het zeil­schip Tres Hom­bres cacao­bo­nen bren­gen en twee keer per jaar komen hon­der­den fiet­sers hun cho­co­la opha­len voor dis­tri­bu­tie in Duitsland.

Adres
Cho­co­la­te­ma­kers
Radar­weg 32a
Amster­dam