Inchecken bij de Passengers Terminal Amsterdam

29 en 30 juni 09.00–17.00 uur
Amsterdam
Alle leeftijden

Meemaken hoe het is om in te checken op een zeecruiseschip? Doe dan de zeecruise tour in de Passenger Terminal Amsterdam.

Inchec­ken op lucht­ha­ven Schip­hol ken­nen de mees­te rei­zi­gers wel. Maar wat gebeurt er alle­maal voor­dat je aan boord komt van één van de zee­crui­se­sche­pen die afme­ren aan de kade van de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam? Beleef het exclu­sief tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam waar je op 29 en 30 juni in de zee­crui­se tour mee­maakt hoe het is om in te chec­ken voor een reis op één van die prach­ti­ge oceaanreuzen.

Bij bin­nen­komst in de Pas­sen­ger Ter­mi­nal – die tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is omge­doopt tot Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal – ervaar je met­een hoe alles werkt in de crui­­se- en scheep­vaart. Aan de pas­sa­giers­ba­lie neem je aller­eerst je gra­tis mon­ster­boek­je in ont­vangst. Hier­in staan alle sche­pen ver­meld die je in het week­end tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen kunt bezoe­ken en/ of waar­op je een toer­tocht kunt maken. Dit is tevens je pro­­gram­­ma- en stem­pel­boek­je. Ver­vol­gens begin je je tour.

Onder­weg sta je oog in oog met mede­wer­kers van de Pas­sen­ger Ter­mi­nal en kun je hen aller­lei vra­gen stel­len over het werk in de crui­­se­­vaart-busi­­ness. Om de bele­ving hele­maal com­pleet te maken kom je voor het ver­la­ten van de ter­mi­nal een pho­to booth tegen waar je deze rond­lei­ding kunt vast­leg­gen in een pas­send decor! Daar­na stap je de kade op en sta je oog in oog met één van de groot­ste sche­pen van de Konink­lij­ke Mari­ne: de Zr.Ms.Johan de Witt. Deze giant houdt twee dagen open schip. Ver­der ligt de IJha­ven vol met aller­lei ande­re inte­res­san­te sche­pen. Wil je weten wel­ke? Zoek dan ver­der op de acti­vi­tei­ten­pa­gi­na van deze website.

Wie zijn (e-)ticket met QR-code van deze attrac­tie mee­neemt naar de Pas­sen­ger Ter­mi­nal ont­vangt gra­tis een key­cord van Zee­ha­ven­da­gen Amsterdam.

Adres
Pas­sen­gers Ter­mi­nal Amsterdam
Piet Hein­ka­de 27, 1019 BR
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den