Damen PK Waterbouw Express

29 juni
Amsterdam
AL

Als er geen tickets meer zijn voor een rondleiding bij Damen Shiprepair dan is dit je kans om toch nog een tour over de werf te maken.

De Damen-PK Water­bouw brengt je van Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal naar het dok van Damen Shi­pre­pair in Amster­­dam-Noord (en terug als je wilt). Dat is tege­lij­ker­tijd een leu­ke gra­tis vaar­tocht over het IJ.

Inchec­ken en afvaartlocatie
Als je een tic­ket hebt voor de express dan check je eerst in aan de tic­ket­ba­lie van de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam. Daar­na ga je te voet naar het Java-eiland waar de veer­pont van PK Water­bouw ligt. Wees ruim op tijd bij de stei­ger want de express wacht niet. De ver­trek­tij­den zijn 09.00, 10.30, 12.00, 13.30 en 14.30 uur. De tij­den van de rond­lei­din­gen bij Damen Shi­pre­pair zijn elk uur van 10.00 tot 15.00 uur.

Adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam