Damen Shiprepair Amsterdam

29 juni
Amsterdam
6 jaar

Als je één van de meest spraakmakende en opvallendste havenbedrijven van Amsterdam wilt bezoeken dan ga je naar Damen Shiprepair Amsterdam in Noord. Bij aankomst ga je per golftrein over het indrukwekkende terrein langs een haag van schepen in onderhoud. Onderweg voel je de enorme dynamiek van het bedrijf.

In de haven van Amster­dam beschikt Damen over vier droog­dok­ken, diver­se diep­wa­ter­ka­des en 750 meter aan lig­plaat­sen voor het uit­voe­ren van aller­han­de onder­houds­werk. Tegen­over deze aan­lan­dings­plek­ken ligt de machi­ne­fa­brie­ken van Niron Staal en Brass­pen­ning, waar diver­se onder­de­len wor­den gemaakt.

Rond­lei­ding per treintje
De gra­tis rond­lei­din­gen bij Damen Shi­pre­pair duren onge­veer een half uur en ver­trek­ken regel­ma­tig van­af het aan de werf gele­gen res­tau­rant Hel­ling 7. Ver­za­mel­plaats is bij Lager­wal naast Hel­ling 7. Het is niet moge­lijk om van tevo­ren een plek te reser­ve­ren, dus het kan zijn dat je even moet wach­ten voor­dat de rond­lei­ding begint. Bij Lager­wal kun je een drank­je kopen of lek­ker lun­chen en wach­ten tot er plek is op het treintje.

‘Must see’
Omdat er gewoon wordt gewerkt, zie je onder­weg wat er in de fabrie­ken wordt gemaakt en wat er in het dok gebeurt. Aan­ge­zien de chauf­feur werk­zaam is bij Damen, geeft hij of zij uit­leg over wat je pre­cies ziet. Bij hem of haar kun je ook terecht met al je vra­gen. De rond­rit dwars door het pro­duc­tie­pro­ces maakt de tour tot een unie­ke attrac­tie en een abso­lu­te ‘must see’ tij­dens Zeehavendagen.

Adres
tt. Melis­sa­weg 57, 1033 SP Amsterdam

Gra­tis par­ke­ren in de nabij omge­ving van Damen.
Snel­ste OV-ver­­­bin­­ding via GVB veer­dienst CS Amsterdam-NDSM-werf

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den