Stadsdistributiecentrum open voor publiek

27 juni
Amsterdam
16 jaar

Ont­dek de toe­komst van logis­tiek tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen! Zet don­der­dag­mid­dag 27 juni in je agen­da en kom naar CTPark Amster­dam City, dé inno­va­tie­ve XXL last mile logis­tie­ke stads­hub in het hart van de Amster­dam­se haven. Dit is je kans om ach­ter de scher­men te kij­ken bij één van de groot­ste en meest baan­bre­ken­de gebou­wen van de stad.

Slim­me technology
CTPark Amster­dam City is niet zomaar een gebouw; het is een brui­send cen­trum van inno­va­tie waar elke dag gewerkt wordt aan een groe­ne­re toe­komst. Met slim­me tech­no­lo­gie­ën en duur­za­me oplos­sin­gen maken ze een ech­te impact. En tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen krijg jij de unie­ke kans om dit van dicht­bij te ervaren!

De gra­tis plaat­sen voor de rond­lei­ding over het park zijn beperkt; per groep is er ruim­te voor 25 per­so­nen. Dus reser­veer snel je tic­ket. Dit wil je niet mis­sen – een kijk­je in de toe­komst van logis­tiek, mid­den in Amsterdam!

Adres
HTJ Por­tiers­lo­ge, Anker­weg 18, 1041 AT Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den