Escort De Ruyter op de Nautilus

24 juni 2023
Amsterdam
12 jaar

Het binnenlopen van het marineschip de Zr.Ms.De Ruyter is een unieke gebeurtenis voor Zeehavendagen Amsterdam. Dit event is nog specialer als je dit als bezoeker van dichtbij kan meemaken op de Nautilus.

Het bin­nen­lo­pen van mari­­ne-fre­­gat Zr.Ms.De Ruy­ter is een unie­ke gebeur­te­nis voor Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam. Een event dat nog spe­ci­a­ler is als je dit van dicht­bij kan mee­ma­ken op de Nau­ti­lus uit 1964.

Het duik­schip biedt slechts plaats aan 15 per­so­nen. Hen wacht een bij­zon­der tour die start ach­ter CS Amster­dam (Stei­ger 14) waar van­daan koers wordt gezet naar IJmui­den. Daar ver­laat het fre­gat van de Konink­lij­ke Mari­ne omstreeks 09.30 uur Zee­sluis IJmui­den. Na het salu­e­ren van het schip escor­teert de Nau­ti­lus De Ruy­ter tot 11.30 uur als zij aan­meert bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam.

Ms.Hr.Mahu en River Dream
Mocht de Nau­ti­lus zijn vol­ge­boekt. Geen nood. Ook het ondiep­wa­ter­mij­nen­ve­ger de Ms.Hr.Mahu uit 1961 vaart zater­dag­och­tend mee naar IJmui­den voor de escor­te­ring van De Ruy­ter naar Amster­dam. Voor wie niet de hele tour naar IJmui­den v.v. wil mee­ma­ken advi­se­ren wij de De Ruy­ter Escort Tour op de River Dream te boe­ken. Dit rond­vaart­schip bege­leidt het mari­­ne-fre­­gat van­af bin­nen­komst op het IJ (ter hoog­te van de Coentunnel).

Rond­lei­ding op De Ruyter
Op de Ruy­ter is het open schip op zater­dag 24 juni van­af omstreeks 13.30 uur en zon­dag de gehe­le dag. Nadat je door de Nau­ti­lus bent afge­zet op Stei­ger 14 ach­ter CS Amster­dam, is het 10 minu­ten lopen naar de lig­plaats van het vaar­tuig. Klik hier als je meer wilt weten over rond­lei­din­gen op de Zr.Ms.De Ruyter.

Tic­ket­prijs
De tic­ket­prijs voor deze tour bedraagt €25 (volw.) en €15 (kin­de­ren 8–16 jaar).

Ver­­trek- en aankomstlocatie
Nautilus
Stei­ger 14 (naast GVB pont­ve­ren naar Amsterdam-Noord)
IJ-zij­­de CS Amsterdam
Amsterdam-Centrum