Boek de Havenrondvaart Amsterdam

Meerdere data
NDSM – Werf
6+

De haven leer je pas echt kennen vanaf het water tijdens de Havenrondvaart Amsterdam. De tour startte in juni 2021 en is sindsdien de hit van de haven van Amsterdam.

Boek ook een vaar­tocht op de River Dream die tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam maar ook het hele jaar door in de vaart zijn.

Amster­dam Boat Crui­ses heeft met Port of Amster­dam en haven­pro­­mo­­tie-orga­­ni­sa­­tie Amports, tevens orga­ni­sa­tor van Zee­ha­ven­da­gen, een infor­ma­tie­ve haven­rond­vaart van cir­ca 2 uur ont­wik­keld. De tour start van­af de NDSM-werf (tegen­over de veer­dienst van het GVB) en pas­seert diver­se haven­bek­kens en haven­be­drij­ven in het Noordzeekanaalgebied.

Kos­ten
Kas­saprijs tic­ket vol­was­se­nen: € 29,50
Kas­saprijs tic­ket kin­de­ren: € 24,50

Onli­ne­prijs tic­ket vol­was­se­nen: € 22,50
Onli­ne­prijs tic­ket kin­de­ren: € 17,50

Tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen 2023 pro­fi­te­ren van 10% kor­ting per tic­ket? Vul dan bij het onli­ne boe­ken van de tour de spe­ci­al kor­tings­co­de in: ZHDA2023. (pas van­af maart 2023 actief!)

Adres
Ms. van Riems­dijk­weg 45, 1033 RC Amsterdam

Betaald par­ke­ren nabij de stei­ger van Amster­dam Boat Cruises

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den