Havenrondvaart Amsterdam

De haven leer je pas echt kennen vanaf het water tijdens de Havenrondvaart Amsterdam. De tour startte in juni 2021 en is sindsdien de hit van de haven van Amsterdam.

De Haven­rond­vaart Amster­dam is een infor­ma­tie­ve haven­rond­vaart van cir­ca 2 uur die een groot deel van het jaar kan wor­den geboekt. Het prach­ti­ge schip de River Dream beschikt over een prach­tig boven­dek in de open lucht, waar van je een prach­tig uit­zicht hebt over de haven en alle bedrij­ven die je pas­seert. Je komt op plek­ken waar alleen dit schip mag komen.

NDSM-werf
Vaar­toch­ten van de River Dream ver­trek­ken nabij de voor­ma­li­ge NDSM-werf ter hoog­te van de Van Riems­dijk­ka­de 45 (tegen­over de pont­stei­ger van het GVB).

Tic­ket­prij­zen
De tic­ket­prijs voor de Haven­rond­vaart Amster­dam bedraagt € 24,50 (volw.) en €16,50 (kin­de­ren 3–14 jaar).

Ver­­trek- en aankomstlocatie
Ms. van Riems­dijk­weg 45, 1033 RC Amsterdam

Betaald par­ke­ren nabij de stei­ger van Amster­dam Boat Cruises.

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den