Havenrondvaart met tallship Bounty

29–30 juni
Amsterdam
AL

Bounty is in 2004 opnieuw gedoopt als prachtige twee-mast brigantijn in de staat waarin zij momenteel nog steeds verkeert. Origineel is deze viskotter in 1954 gebouwd op de Concordia werf te Amsterdam en heeft destijds tot 1978 dienst gedaan op de Noordzee als plankenvisser. Het schip was toen gevestigd in Zeebrugge (België) onder de naam Uranus.

Dit prach­ti­ge zoge­he­ten tra­di­ti­o­neel dwars getuig­de schip met haar 9 zei­len (405 m² zeil­op­per­vlak ) en 114 lij­nen is uniek op de Neder­land­se bin­nen­wa­te­ren en zal bij elke vaar­tocht een onver­ge­te­lij­ke bele­ve­nis bieden.

Tic­kets
Voor de Boun­ty zijn per tijd­slot nog maxi­maal 23 van de in totaal 50 tic­kets per vaart beschik­baar. Het schip is de waar­di­ge ver­van­ger van Sta­ten­jacht De Utrecht dat momen­teel voor een defec­te brug ligt in Gro­nin­gen. Boe­kers van De Utrecht heb­ben prioriteit.

Incheck­adres
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam