Museumhaven Amsterdam

Museumhaven Amsterdam is een verborgen parel in de binnenstad die fungeert als thuisbasis voor een indrukwekkende collectie historische schepen. Gelegen langs de pittoreske kades van het Oosterdok biedt deze haven de bezoeker een fascinerende inkijk in de rijke maritieme geschiedenis van de stad.

Bewon­der en bezoek de majes­tu­eu­ze zeil­sche­pen en ele­gan­te stoom­sche­pen die de sfeer van ver­vlo­gen tij­den uit­a­de­men. Daar­naast biedt de Muse­um­ha­ven ook edu­ca­tie­ve en cul­tu­re­le acti­vi­tei­ten, waar­on­der rond­lei­din­gen en work­shops over tra­di­ti­o­ne­le scheepvaarttechnieken.

Kom aan boord
Alleen op 29 juni van Zee­ha­ven­da­gen krijg je de kans een glimp op te van­gen van het leven aan boord van een monu­men­taal schip en kun je zelf (of je kin­de­ren) de han­den uit de mou­wen te ste­ken onder bege­lei­ding van erva­ren zee­lie­den. Leef even het leven van een monu­men­taal boot­be­wo­ner en ervaar hoe het is om een zeil te hij­sen en/of een tros te wer­pen. Mis deze unie­ke kans niet!

Adres
Oos­ter­dok 12, 1011 VX Amsterdam