Het Scheepvaartmuseum

di-zo 10.00 – 17.00 uur
Het Scheepvaartmuseum
Alle leeftijden

Heden, verleden en toekomst beleven van Zeehaven Amsterdam? Dan bezoek je de nieuwe tentoonstelling Amsterdam-Havenstad in Het Scheepvaartmuseum. Het museum bewaart een van de grootste en meest vooraanstaande maritieme collecties ter wereld. Neem jij ook een kijkje?

De col­lec­tie van Het Scheep­vaart­mu­se­um bevat onder ande­re schil­de­rij­en, scheeps­mo­del­len, navi­­ga­­tie-instru­­men­­ten en zee­kaar­ten. Ont­dek 500 jaar Neder­land­se mari­tie­me geschie­de­nis en de ver­bin­ding met de samen­le­ving van nu en van de toe­komst. Ont­dek bin­nen 1 minuut wat Het Scheep­vaart­mu­se­um is!

Ten­toon­stel­ling Amster­dam Havenstad
De ten­toon­stel­ling werd samen met Port of Amster­dam en Amports ont­wik­keld en laat de eeu­wen­ou­de rela­tie tus­sen de haven en de stad zien, van­af het moment dat een dam in de Amstel werd aan­ge­legd tot in de toe­komst. Benieuwd naar de Amster­dam­se haven? En zien hoe de haven zich heeft ont­wik­keld tot een hub van de ener­gie­tran­si­tie? Koop je tic­kets voor het museum.

Kos­ten
Vol­was­se­nen
€ 17,50

Jeugd van­af 4–17 jaar, Stu­dent & CJP
€ 8,50

Adres
Kat­ten­bur­ger­plein 1, 1018 KK Amsterdam

Betaald par­ke­ren in de buurt van muse­um of in de nabij gele­gen parkeergarages
Goed bereik­baar per OV