Intocht De Ruyter met zeesleper Holland

24 juni 09.30–11.30 uur
Amsterdam
12 jaar

Vaar en kijk mee op de zeesleper Holland tijdens de intocht van het marine-fregat Zr.Ms.De Ruyter. Holland(s) glorie in optima forma! Elke tour op dit schip uit 1951 is een belevenis op zich.

De ‘Hol­land’ heeft onge­veer 200 spec­ta­cu­lai­re red­din­gen op haar naam staan. Even leek het erop dat dit unie­ke – meer dan 57 meter lan­ge – schip ver­lo­ren zou gaan. Maar de stich­ting ach­ter de zee­sle­per wist vol­doen­de fond­sen te gene­re­ren om de Hol­land in de vaart te hou­den. Bezoe­kers van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam staat iets moois te wachten.

Sfeer­vol­le salons
Zee­sleep­boot Hol­land is in meer­de­re opzich­ten uniek. En omdat zij bij Rede­rij Doek­sen dienst deed als veer­boot naar Ter­schel­ling v.v. (nog steeds de thuis­ha­ven), valt je mond open bij het bezoe­ken van de salons van het schip. En dan de tech­niek. Bene­den in de machi­ne­ka­mer staat een Werk­spoor die­sel­mo­tor te stap­pen waar je u tegen zegt.

Tours 
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam biedt het publiek diver­se moge­lijk­he­den om te varen op de Hol­land. Onder meer tij­dens de escort van Zr.Ms.De Ruy­ter, maar ook op een regu­lie­re vaar­tocht door de haven van Amster­dam en op een tour van Amster­dam naar IJmui­den. Wie niet wil varen, maar wel het schip van top tot teen wil bekij­ken, bezoekt het ‘open schip’ vrij­dag­mid­dag. Van zater­dag­mid­dag tot en met zon­dag­avond ligt de Hol­land op het Haven­fes­ti­val IJmuiden.

Tic­kets en inschepen
De tic­ket­prij­zen voor de intocht op De Ruy­ter op de Hol­land bedra­gen €25 (volw.) en €15 (12–16 jaar). Let op! Insche­pen van­af 09.30 uur. Ver­trek (hoorn gaat) om 10.00 uur.

Afvaart­lo­ca­tie
Zee­sleep­boot Holland
Stei­ger 16
Amsterdam
(t.o. het Haven­ge­bouw De Ruy­ter­ka­de 7)