Introductieles rondvaartboot besturen

29–30 juni vanaf 11.00 uur
Amsterdam
18 jaar

Wie kan na de Zeehavendagen zeggen dat hij een rondvaartboot heeft bestuurd. Jij, als je een ticket koopt voor een gratis introductieles en achter het stuurwiel plaatsneemt onder leiding van een instructeur.

Dit is het moment om uit te vin­den of stuur­man op een rond­vaart­boot iets voor jou is. Er is een groot tekort aan schip­pers, dus Zee­ha­ven­da­gen en Vaar­ple­zier slaan de han­den inéén om recruits te vinden.

Diplo­ma
Spe­ci­aal voor de rond­vaart­bran­che in Neder­land is er het Rond­vaart­schip­pers­di­plo­ma. Na een gede­gen (part-time) oplei­ding van 6 tot 8 maan­den kun je zelf­stan­dig als schip­per van een rond­vaart­boot in Amster­dam of één van de ande­re Neder­land­se ste­den aan het werk. Tij­dens een intro­duc­tie­tocht­je in de IJha­ven krijg je wel­licht de smaak te pak­ken. Vaar­ple­zier ver­telt je dan wel­ke stap­pen je moet doorlopen.

Tij­den
Per vaart mogen er naast de instruc­teur 8 per­so­nen mee aan boord voor een intro­duc­tie­les. De rond­vaart­boot ligt afge­meerd aan één van de stei­gers aan de Java­ka­de. Inchec­ken doe je bij bin­nen­komst van Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam. De ver­trek­tij­den zijn: 11.00 uur, 12.15 uur, 13.30 uur en 14.45 uur.

Loca­tie
Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal
(Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den