Jongerendag Amsterdam

29 juni 2024
Amsterdam
Vanaf 10 jaar

Nouri Foundation opent op zaterdag 29 juni 2024 groots de Amsterdam Jongerendag 2024 tijdens Zeehavendagen Amsterdam. Panna like a pro tijdens het Havenpannatoernooi of vol gas over het water met de RIB boot. Leer de haven kennen. Ben jij er ook bij?

Meet & Greet de ambas­sa­deur van Nou­ri Foun­da­ti­on, Check het optre­den van DJ Mel­lo­mi­ke, vaar mee ver­schil­len­de tof­fe sche­pen, doe een work­shop zei­len, leer zelf varen met een simu­la­tor of krijg een rond­lei­ding op het groot­ste Neder­land­se mari­ne­schip Zr. Ms. Johan de Witt. Alle acti­vi­tei­ten zijn gra­tis! Daar­naast kun je je inschrij­ven voor het Haven­pan­na­toer­nooi en de Zee­ha­ven­da­gen loting. Ga jij er met de tro­fee van­door? Of win jij die cadeau­bon t.w.v. €150?

Pro­gram­ma
Je bent van 14.00 uur tot 17.00 uur van har­te wel­kom op de Kop van Java. Inchec­ken kan bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam.  De loca­tie is gemak­ke­lijk te berei­ken mid­dels open­baar ver­voer, of lopend (10 min.) van­af Cen­traal Station.

Adres
Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam
Piet Hein­ka­de 27
1019 BR Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den