De Ruyter begeleiden op de Hr.Ms.Mahu

24 juni 07.30–12.00 uur
Amsterdam
12+

Het binnenlopen van het marineschip de Zr.Ms.De Ruyter is een unieke gebeurtenis voor Zeehavendagen Amsterdam. Dit event is nog specialer als je dit als bezoeker van dichtbij kan meemaken op Hr.Ms. Mahu uit 1961.

De ondiep­wa­ter­mij­nen­ve­ger biedt slechts plaats aan 25 per­so­nen. Hen wacht een bij­zon­der tour die start ach­ter CS Amster­dam (Stei­ger 14) waar van­daan koers wordt gezet naar IJmui­den. Daar ver­laat het fre­gat van de Konink­lij­ke Mari­ne omstreeks 09.30 uur Zee­sluis IJmui­den. Na het salu­e­ren van het schip escor­teert de Mahu de De Ruy­ter tot zij aan­meert bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam.

Nau­ti­lus en de River Dream
Mocht de Hr.Ms.Mahu zijn vol­ge­boekt. Geen nood. Ook het duik­schip de Nau­ti­lus uit 1964 vaart zater­dag­och­tend mee naar IJmui­den voor de bege­lei­ding van De Ruy­ter naar Amster­dam. Niet de hele tour naar IJmui­den v.v. mee­ma­ken? Boek dan de Escort Tour op de River Dream. Dit rond­vaart­schip bege­leidt het mari­­ne-fre­­gat van­af bin­nen­komst op het IJ (ter hoog­te van de Coentunnel).

Rond­lei­ding op De Ruyter
Op de Ruy­ter is het open schip op zater­dag 24 juni van­af omstreeks 13.30 uur en zon­dag de gehe­le dag. Nadat je door de Mahu bent afge­zet op Stei­ger 14 ach­ter CS Amster­dam, is het 10 minu­ten lopen naar de lig­plaats van het vaar­tuig. Klik hier als je meer wilt weten over rond­lei­din­gen op de Zr.Ms.De Ruyter.

Tic­ket­prijs
De tic­ket­prijs voor deze tour bedraagt €25 (Volw.) en €15 (12 tm 16 jaar).

Ver­trekt­lo­ca­tie
Hr.Ms.Mahu
Stei­ger 14
IJ-zij­­de CS Amsterdam
(links van de pont­stij­ger naar de NDSM-werf)