Stichting NDSM-Herleeft

Op afspraak
Amsterdam-Noord
12+

Wie wil weten wat er op de NDSM-werf gebeurde voordat de woningbouw in het gebied oprukte, komt naar de presentatie van Stichting NDSM-Herleeft. Mooi stukje scheepsbouwhistorie in woord, beeld en bewaard gebleven objecten.

De voor­ma­li­ge NDSM (Neder­land­sche Dok en Scheeps­bouw Maat­schap­pij) in Amster­­dam-Noord kent een rij­ke his­to­rie. De werf en de gebou­wen zijn vol­op in ont­wik­ke­ling. Kun­ste­naars, ont­wik­ke­laars, uit­vin­ders, toe­ris­ten, archi­tec­ten of fes­ti­val­gan­gers, ieder­een heeft zo zijn eigen kijk op deze his­to­ri­sche locatie.

Over één ding is ieder­een het eens: Het karak­ter van de NDSM moet intact blij­ven en Stich­ting NDSM-Her­leeft doet er met vrij­wil­li­gers alles aan om het impo­san­te erf­goed in stand te hou­den. Het resul­taat is dat lang­zaam maar zeker het besef ont­staat om meer aan­dacht te schen­ken aan de bij­na ver­lo­ren gega­ne tak van indu­strie, de nau­­ti­­sche-indu­­strie in Amsterdam.

Wat biedt Stich­ting NDSM-Herleeft?
Stich­ting NDSM-Her­leeft geeft een pre­sen­ta­tie van cir­ca ander­half uur, inclu­sief uit­leg van een selec­tie van de stuk­ken die zijn te zien in het klei­ne muse­um. Als je langs­komt, kun je met­een een kijk­je nemen op de NDSM-werf die het onder­ko­men De Blauw­druk omringt. Er is altijd wat te doen, te eten of te drinken.

Rond­lei­ding
Wilt u een rond­lei­ding boe­ken bij Stich­ting NDSM-Her­leeft. Stuur dan een mail naar Ans Barning, e‑mail: ansbarning@kpnmail.nl of bel naar tel. 06–58887273.

Adres
tt. Neve­ri­ta­weg 61a, 1033 WB Amsterdam-Noord

Betaald par­ke­ren op de NDSM-werf

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den