Stichting NDSM-Herleeft

27–30 juni 10.00–15.30
Amsterdam-Noord
12 jaar

Stichting NDSM-Herleeft opent tijdens de Zeehavendagen Amsterdam haar deuren voor bezoekers die geïnteresseerd zijn in de roemrijke geschiedenis van de NDSM (Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij). Ontdek hoe de werf is ontstaan, verhuisd is van het Oosterdok naar Amsterdam-Noord, hoe het de oorlog is doorgekomen, verdere voortgang en ontwikkeling en uiteindelijk de teloorgang van deze eens de grootste scheepswerf van Nederland. Daarnaast is ons ontvangst- en informatiecentrum de Blauwdruk een klein museumpje, waar van alles is te zien.

De voor­ma­li­ge NDSM (Neder­land­sche Dok en Scheeps­bouw Maat­schap­pij) in Amster­­dam-Noord kent een rij­ke his­to­rie. De werf en de gebou­wen zijn vol­op in ont­wik­ke­ling. Kun­ste­naars, ont­wik­ke­laars, uit­vin­ders, toe­ris­ten, archi­tec­ten of fes­ti­val­gan­gers, ieder­een heeft zo zijn eigen kijk op deze his­to­ri­sche locatie.

Over één ding is ieder­een het eens: Het karak­ter van de NDSM moet intact blij­ven en Stich­ting NDSM-Her­leeft doet er met vrij­wil­li­gers alles aan om het impo­san­te erf­goed in stand te hou­den. Het resul­taat is dat lang­zaam maar zeker het besef ont­staat om meer aan­dacht te schen­ken aan de bij­na ver­lo­ren gega­ne tak van indu­strie, de nau­­ti­­sche-indu­­strie in Amsterdam.

Adres
tt. Neve­ri­ta­weg 61a, 1033 WB Amsterdam-Noord
Betaald par­ke­ren op de NDSM-werf

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den