Open schip op Zeesleepboot Holland

23 juni 13.00–16.00 uur
Amsterdam
12 jaar

Zeesleepboot Holland uit 1951 is één van de mooiste klassieke vaartuigen van ons land. Het schip houdt exclusief tijdens Zeehavendagen Amsterdam 'open schip' zodat je deze parel beter kunt leren kennen.

De ‘Hol­land’ heeft onge­veer 200 spec­ta­cu­lai­re red­din­gen op haar naam staan. Even leek het erop dat dit unie­ke – meer dan 57 meter lan­ge – schip ver­lo­ren zou gaan. Maar de stich­ting ach­ter de zee­sle­per wist vol­doen­de fond­sen te gene­re­ren om de Hol­land in de vaart te hou­den. Bezoe­kers van Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam staat iets moois te wachten.

Sfeer­vol­le salons
Zee­sleep­boot Hol­land is in meer­de­re opzich­ten uniek. En omdat zij bij Rede­rij Doek­sen dienst deed als veer­boot naar Ter­schel­ling v.v. (nog steeds de thuis­ha­ven), valt je mond open bij het bezoe­ken van de salons van het schip. En dan de tech­niek. Bene­den in de machi­ne­ka­mer staat een Werk­spoor die­sel­mo­tor te stap­pen waar je u tegen zegt. Aan boord zijn vrij­wil­li­gers aan­we­zig die je alles over de Hol­land kun­nen vertellen.

Tours 
Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam biedt het publiek diver­se moge­lijk­he­den om te varen op de Hol­land. Dat is behal­ve ‘open schip’ ook drie vaar­toch­ten. Deze kun­nen apart wor­den geboekt via deze web­si­te. Van zater­dag­mid­dag tot en met zon­dag­avond ligt de Hol­land op het Haven­fes­ti­val IJmuiden.

Tic­kets en inschepen
Open schip op de Hol­land is gra­tis, maar je hebt wel een tic­ket nodig om aan boord te komen.

Lig­plaats
Zee­sleep­boot Holland
Stei­ger 16
Amster­dam (IJ-zij­­de)
(t.o. het Haven­ge­bouw De Ruy­ter­ka­de 7)