River Dream begeleidt Zr.Ms.De Ruyter

24 juni 09.30–12.00 uur
Amsterdam
8 jaar

Van dichtbij op het water de entree meemaken van de Zr.Ms.De Ruyter? Doe het op de River Dream van Amsterdam Boat Cruises die het marine-fregat ter hoogte van ongeveer de Coentunnel oppikt voor begeleiding naar de Passenger Terminal Amsterdam.

Het lucht­­ver­­de­­di­­gings- en com­man­d­of­re­gat De Ruy­ter arri­veert vrij­dag­avond in IJmui­den en stoomt zater­dag­och­tend over het Noord­zee­ka­naal naar Amster­dam. Bin­nen of op het boven­dek van de River Dream, het­zelf­de schip dat ook de eni­ge ech­te Haven­rond­vaart Amster­dam faci­li­teert, zie je hoe het bin­nen­lo­pen van het mari­­ne-fre­­gat in zijn werk gaat. Tege­lij­ker­tijd leer je tij­dens de tour een deel van de dyna­mi­sche haven kennen.

Tic­kets
De River Dream ver­trekt om 09.30 uur van­af Stei­ger 14 aan de IJ-zij­­de van CS Amster­dam. Nadat het schip afscheid heeft geno­men van De Ruy­ter bij de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam, meert het schip daar om 12.00 uur ook weer af. Tic­kets kun­nen via deze site recht­streeks wor­den geboekt bij Amster­dam Boat Crui­ses. Spe­ci­aal voor Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam zijn deze aan­trek­ke­lijk geprijsd.

Ver­­trek- en aankomst
Stei­ger 14
IJ-zij­­de CS Amster­dam (naast pont­stei­ger NDSM-werf)
Amsterdam