Skyline Tour Amsterdam

Meerdere data
NDSM-werf
6+

Lekker even uitwaaien en vanaf het IJ genieten van historische en moderne Amsterdamse architectuur. Dat kan tijdens de Skyline Tour Amsterdam. Tegelijkertijd zit je midden in de actie van passerend vrachtvervoer en andere vaarbewegingen.

De Sky­li­ne Tour Amster­dam is de jong­ste aan­winst van Amster­dam Boat Crui­ses, dat van­af Amster­­dam-Noord ook de Haven­rond­vaart Amster­dam orga­ni­seert (2 uur) en alleen tij­dens Zee­ha­ven­da­gen: de Crui­se­vaart Tour Amsterdam.

Deze nieu­we vaar­tocht is uit­ste­kend te com­bi­ne­ren met een bezoek aan het klei­ne muse­um van NDSM-Her­leeft, dat slechts 100 meter is ver­wij­derd van de stei­ger waar de Sky­li­ne Tour begint.

Kos­ten
Kas­saprijs tic­ket vol­was­se­nen: €25,-
Kas­saprijs tic­ket kin­de­ren: €17,50

Onli­ne­prijs tic­ket vol­was­se­nen: €17,50
Onli­ne­prijs tic­ket kin­de­ren: €12,50

Adres
Ms. van Riems­dijk­weg 45, 1033 RC Amsterdam

Betaald par­ke­ren nabij de stei­ger van Amster­dam Boat Cruises

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den