Van Admiraliteit tot Koninklijke Marine

29–30 juni 2024
Amsterdam
18+

Wie anders dan Hans Bartelsman is in staat om historie, heden en toekomst van het Marine Etablissement (MEA) op een pakkende wijze te vertellen. De voormalig Chef Staf, tevens Plaatsvervangend Commandant, van het Marine Etablissement (MEA) spendeerde bijna 39 dienstjaren bij de Koninklijke Marine in zijn geboortestad Amsterdam. In die periode gaf Bartelsman al rondleidingen en na zijn pensioen is hij daar als gids gewoon mee doorgegaan.

Tij­dens de ander­half uur duren­de tour over ‘het Mari­ne­ter­rein’ komen aan de hand van tus­sen­stops aller­lei feitjes en weet­jes over het gebied ter spra­ke. Beel­dend. Want afge­zien van het opval­len­de gebouw waar­in nu Het Scheep­vaart­mu­se­um is gehuis­vest en wat vroe­ger fun­geer­de als ’s Lands Maga­zijn, is er in het gebied nog veel meer te zien wat je zal verrassen.

Ter­rein in transitie
Hoe­wel de Konink­lij­ke Mari­ne nog altijd is ver­bon­den met Amster­dam door het MEA, kom je tij­dens de tour tot de ont­dek­king dat het ter­rein nog steeds in tran­si­tie is. Sinds de zoge­he­ten ‘voor­werf’ in 2015 is over­ge­dra­gen aan het Pro­ject­bu­reau Mari­ne­ter­rein Amster­dam, kreeg bij­na drie­kwart van de gebou­wen en omlig­gen­de per­ce­len een ande­re func­tie. Bar­tels­man gaat je daar meer over vertellen.

Ver­trek­punt tour
Tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam begin­nen alle Admi­ra­li­teit tot Konink­lij­ke Mari­ne Tours in de lob­by van de Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amster­dam. Daar scan­nen we eerst je tic­ket en ont­vang je een gra­tis key­cord van het eve­ne­ment. Ver­vol­gens neemt Bar­tels­man je via een snel­le rou­te over de Com­man­dants­brug mee naar het punt waar hij zijn ver­haal begint.

Kos­ten
De kos­ten voor deze ander­half uur duren­de tour bedra­gen €12,50.

Adres
Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam
(Haven­ex­pe­rien­ce De Ter­mi­nal tij­dens Zeehavendagen)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den