Haventour met zeesleepboot Holland

29–30 juni 10.00 uur
Amsterdam
AL

Varen op de Holland is een unieke gebeurtenis. De zeesleper (1951) uit Terschelling maak opnieuw haar opwachting tijdens Zeehavendagen Amsterdam met prachtige tochten van drie uur door de haven van Amsterdam.

Naar aan­lei­ding van de popu­la­ri­teit van de ‘Hol­land’ tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen van vorig jaar, komt deze mag­ni­fie­ke zee­sle­per deze edi­tie weder­om naar Amster­dam van­uit Terschelling.

Sfeer­vol­le salons
De Hol­land is in meer­de­re opzich­ten een uniek vaar­tuig. En omdat zij bij Rede­rij Doek­sen dienst deed als veer­boot van Har­lin­gen naar Ter­schel­ling v.v. (nog steeds de thuis­ha­ven), valt je mond open bij het bezoe­ken van de salons van het schip. En dan de tech­niek. Bene­den in de machi­ne­ka­mer staat een Werk­spoor die­sel­mo­tor te stap­pen waar je u tegen zegt. Een­maal aan boord van deze beau­ty kun je dit alle­maal van dicht­bij zien. Er is beman­ning aan boord om je van alles te ver­tel­len over het schip.

Rond­vaar­ten en Open Schip
Tij­dens Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam staan er twee rond­vaar­ten op het pro­gram­ma, op zater­dag 29 en zon­dag 30 juni. In bet­ween houdt het vaar­tuig Open Schip in de IJha­ven aan de Java­ka­de, als onder­deel van Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal.

Tic­kets en inschepen
De tic­ket­prijs voor een 3 uur duren­de vaar­tocht op de Hol­land bedraagt €30 (16+) en €15 (12–16 jaar). Let op! Insche­pen van­af 09.30 uur. Ver­trek (hoorn gaat) om 10.00 uur. Kin­de­ren van 0–16 jaar mogen alleen aan boord onder bege­lei­ding van een volwassene.

Afvaart­lo­ca­tie
Pas­sen­ger Ter­mi­nal Amsterdam
(Haven­ex­pe­rien­ce De Terminal)
Piet Hein­ka­de 27
Amsterdam