Westhaven Tour met gids

29–30 juni meerdere tijden beschikbaar
Amsterdam
8 jaar

De Westhaven Tour op de Sally van Westpoort Werkt start aan de steiger van Spliethoff, één van de grootste rederijen ter wereld. Dan wordt het al meteen boeiend want aan je rechterhand zit Chocolatemakers, je passeert de terminal van VCK (Verenigd Cargadoors Kantoor) en het cacaoveem van Katoennatie.

Als het lek­ker weer is zit je op het dak van de kajuit van de Sal­ly en ver­telt de gids in cir­ca 45 minu­ten wel­ke haven­be­drij­ven er alle­maal aan de West­ha­ven zit­ten. Je zal ver­rast zijn over de aard en de hoe­veel­he­den bulk­goe­de­ren die hier alle­maal wor­den op- en over­ge­sla­gen. Inclu­sief kolen, want het turning point van de tour is bij HES Bulk Terminal.

Zee­mans­huis
Elke West­ha­ven­tour begint in het Zee­mans­huis (Seamen’s Cen­tre), het ver­blijf voor matro­zen ver van huis die hier kun­nen chil­len. Hier is de check-in en scan­nen we de tic­kets voor de tocht.

Cho­co­la­te­ma­kers
Naast het Zee­mans­huis ligt Cho­co­la­te­ma­kers, in deze fabriek wordt dage­lijks 100% CO2-vrije cho­co­la­de gepro­du­ceerd. Het bedrijf houdt tij­dens de Zee­ha­ven­da­gen open huis, dus ga gerust even naar bin­nen als je de tijd hebt. Je kunt het pro­duc­tie­pro­ces zien, proe­ven van 100% CO2-vrije cacao en de repen kopen die je lek­ker vindt.

Tic­kets
Een tic­ket voor de West­ha­ven Tour met gids kost €5. De West­ha­ven Tour is beschik­baar op 29 en 30 juni.

Bereik­baar­heid
Seamen’s Cen­tre en Splie­thoff zijn te voet slechts 15 minu­ten ver­wij­derd van Sta­ti­on Slo­ter­dijk aan de Radar­weg 32. In het week­end kan wor­den gepar­keerd bij Splie­thoff, Radar­weg 36, 1042 AA Amsterdam.

Adres
Seamen’s Centre
Radar­weg 32
1042 AA Amsterdam

*Door tic­kets te boe­ken ga je akkoord met onze pri­va­cy­voor­waar­den