Virgin cruiseschip Valiant (238m.) loopt haven van IJmuiden in en uit

Het cruiseschip Valiant Lady de haven van IJmuiden binnen voor een eenmalig vertrek vanaf de Monnickendamkade. Een primeur, want het is de eerste keer dat een schip van Virgin Voyages  Nederland aandoet.

cruiseschip valiant lady

Het twee­de nieuw­bouw­schip van de flam­boy­an­te zaken­man Richard Bran­son na de Scar­let Lady ver­trekt op 24 april a.s. van­af Feli­son Crui­se Ter­mi­nal voor een 6‑daagse crui­se naar het Engel­se Ports­mouth. De eni­ge bestem­ming op de rou­te is Zee­brug­ge inclu­sief over­nach­ting. Prij­zen gaan van­af 1.092 USD voor een bin­nen­hut voor twee personen.

6‑daagse cruise

De gloed­nieu­we Vai­lant Lady, die net haar ‘mer’ mai­den voy­a­ge ach­ter de rug heeft, zou oor­spron­ke­lijk naar de Cana­ri­sche Eilan­den varen eind april. Deze plan­nen wer­den ech­ter gean­nu­leerd van­we­ge een lucra­tie­ve char­ter. De getrof­fen pas­sa­giers die reeds had­den geboekt krij­gen bij een omboe­king een 150% toe­kom­stig reis­te­goed en de kans om gra­tis mee te varen met de 6‑daagse crui­se van­uit IJmuiden.

17 dek­ken
De Vali­ant Lady (278 meter lang en 38 meter breed) biedt plaats aan 2.800 gas­ten en 1.150 beman­nings­le­den. Het pas­sa­gier­schip telt 17 dek­ken, waar­van er 13 door de gas­ten kun­nen wor­den benut. Vir­gin bestel­de eni­ge jaren gele­den drie crui­se­sche­pen van het for­maat van de Vali­ant Lady ter waar­de van meer dan 2 mil­jard USD. Het der­de schip moet nog wor­den gebouwd.

Kom meer details over de Vali­ant Lady te weten via www.virginvoyages.com/ship