Havenwethouder opent Zeehavendagen Amsterdam

De 6-jarige Tobi Timman en Havenwethouder Hester van Buren opende vandaag samen de tweede editie van Zeehavendagen Amsterdam. Dit gebeurde in de speciaal ontwikkelde Havenexperience De Terminal aan de kop van de Westhaven. Midden tussen de schepen en vertegenwoordigers van havenbedrijven die dit jaar participeren in het evenement. Tobi figureert in de reclamecampagne van Zeehavendagen Amsterdam en is groot fan van de haven.

 

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam ver­wacht de komen­de dagen enke­le hon­der­den jon­ge­ren op De Ter­mi­nal. Het ini­ti­a­tief is bedoeld om het ima­go van de haven bij scho­lie­ren, stu­den­ten en werk­zoe­ken­den te ver­be­te­ren. Tege­lij­ker­tijd prijst het haven­be­drijfs­le­ven vaca­tu­res aan en pro­fi­le­ren technische‑, logis­­tie­­ke- en mari­tie­me scho­len hun opleidingen.

De twee­de edi­tie van Zee­ha­ven­da­gen telt meer dan twin­tig moge­lijk­he­den voor rond­vaar­ten en tours op sche­pen aan ver­schil­len­de kades. Met als hoog­te­punt de komst van de Zr.Ms.De Ruy­ter en de Zee­sle­per Hol­land uit 1951. Voor deze attrac­ties zijn aan de voor­avond van het eve­ne­ment al meer dan dui­zend tic­kets ver­kocht. In totaal kan het publiek kie­zen uit meer dan 50 attrac­ties, waar­on­der een groot aan­tal rond­lei­din­gen bij haven­be­drij­ven als Damen Shi­pre­pair en ‑Oran­je­werf, Euro­tank Amster­dam, GVB Veer­dienst, cacao­veem C.Steinweg-Handelsveem, Cho­co­la­te­ma­kers en de Zaan­se voe­dings­mid­de­len­fa­briek Tate & Lyle. Ook Het Scheep­vaart­mu­se­um en de Muse­um­ha­ven Amster­dam trak­te­ren het publiek op een spe­ci­aal Zeehavendagenprogramma.