Koninklijk bezoek praat over waterstofcorridor bij EVOS

Als onderdeel van het staatsbezoek van Koning Filipe VI van Spanje aan Nederland bezocht het staatshoofd met Koning Willem-Alexander de olieterminal van EVOS in Amsterdam-Westpoort. Aanleiding voor het bezoek van de uitgebreide delegatie was de maritieme waterstof corridor die Port of Amsterdam en Port of Bilbao hebben ontwikkeld. Ook demissionair minister Rob Jetten was aanwezig.

Koningen Nederland en Spanje bezoeken haven van Amsterdam

Een­maal aan­we­zig bij EVOS kre­gen bei­de vor­sten een upda­te over de ont­wik­ke­lin­gen op water­stof in de haven van Amster­dam van EVOS-mana­­ging direc­tor en Amports-voor­­zit­­ter Ramon Ernst. Dui­de­lijk is dat het ini­ti­a­tief van de Port of Amster­dam en Bil­bao een bij­dra­ge moet gaan leve­ren aan de ambi­ties van de Euro­pe­se Unie om de CO2-uit­­­stoot in bei­de havens te ver­la­gen. Ernst van EVOS en ook Suno­co LP spra­ken met Wil­lem-Alexan­­­der en Fili­pe VI over hun ambi­ties, doel­stel­lin­gen en de ver­de­re tot­stand­ko­ming van de Spaans-Neder­­land­­se water­stof corridor.

Foto: Men­no Ebbes