Parlevinker Amsterdam stopt na 120 jaar en zet winkel te koop

Na als familie 120 jaar de parlevinker in de haven van Amsterdam te hebben gerund staat de winkel van de Fa.H.Dijk & Zn te koop voor €175.000,-. Langszij komen om onder meer levensmiddelen en veiligheidskleding te verkopen aan voorbij varend schepen, deden Cor Dijk en zijn vrouw Mirjam al niet meer sinds 1995.

Nu wordt ook het voort­be­staan van de maga­zijn­win­kel aan de Coen­ha­ven 28 zelf bedreigd als zich de komen­de maan­den geen over­na­me­kan­di­daat meldt.

Hore­ca 1, 3 en 4
Maar zover is het nog niet. Als er mor­gen een koper op de stoep staat die de drij­ven­de win­kel voort­zet is het gewoon busi­ness as usu­al. De koper krijgt voor het aan­koop­be­drag een drij­ven­de win­kel in han­den met een zorg­vul­dig door H. Dijk & Zn. opge­bouw­de good­will met gra­tis par­ke­ren voor de deur. Dijk: “Scheelt weer een rit­je naar de Spaarn­dam­mer­buurt en par­keer­kos­ten als je bood­schap­pen nodig hebt of een belegd brood­je.” Het bestem­mings­plan (cat. hore­ca 1, 3 en 4) biedt wel­is­waar ruim­te voor een café, eet­ca­fé, lunch­room of res­tau­rant, maar Cor en Mir­jam ble­ven de prin­ci­pes van grond­leg­ger Hen­drik trouw. “Het zou natuur­lijk mooi zijn als de nieu­we eige­naar de win­kel voort­zet in zijn hui­di­ge vorm. Je voor­ziet in een behoef­te, want het is nog altijd beren­druk elke dag. Maar als de fami­lie Dijk het straks niet meer voor het zeg­gen heeft, accep­te­ren we dat. Rest ons alle mooie herinneringen.”