Très Hombres terug bij Chocolatemakers

Jaarlijks verscheept het zeilschip Très Hombres een grote lading cacaobonen uit de Dominicaanse Republiek naar de Chocolatemakers in Amsterdam. Afgelopen maand was het eindelijk weer zo ver, na een reis van zes maanden arriveerde het schip aan de kade in Westpoort.

tres hombres lossen

Het duurzame zeilschip

Het uit 1943 geres­tau­reer­de zeil­schip is ruim 30 meter lang en vaart sinds 2012 voor de Cho­co­la­te­ma­kers over de Atlan­ti­sche Oce­aan naar de Domi­ni­caan­se Repu­bliek. De reis van ruim vijf­en­twin­tig­dui­zend kilo­me­ter wordt enkel op wind­ener­gie afge­legd. Het zeil­schip is dan ook ambas­sa­deur voor een scho­ner zee­trans­port, op ini­ti­a­tief van de drie vrien­den Arjen van der Veen, Jor­ne Lan­gel­aan en Andre­as Lack­ner. In het najaar zet de Très Hom­bres weer koers van Amster­dam naar de Cara­ï­bi­sche Zee voor een nieu­we lading cacaobonen.

(H)eerlijke cacao

Naast de ton­nen cacao, was aan boord ook een lading rum en gin aan­we­zig. Deze dran­ken wor­den later gebruikt om extra smaak te geven aan de uit­ein­de­lij­ke cho­co­la­de­reep. Ver­vol­gens wer­den de vele zwa­re zak­ken cacao­bo­nen van boord gehaald en opge­sla­gen in een loods. Later zul­len de bonen duur­zaam ver­werkt wor­den in de fabriek van de Cho­co­la­te­ma­kers, waar het pand op van zon­­ne-ener­­gie voor­zien wordt. Naast het duur­za­me ver­voer en de ver­wer­king van de cacao, is een belang­rijk aspect dat de boe­ren een goe­de prijs krij­gen voor hun cacao en wor­den aan­ge­zien als ware ondernemers.