Bezoek

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam biedt rond­lei­din­gen bij haven­be­drij­ven uit het Noord­zee­ka­naal­ge­bied, vaar­toch­ten door de haven, work­shops op de werk­vloer en bezoe­ken aan sche­pen. Nieuws­gie­rig? Kom langs van 27 tot en met 30 juni en gun jezelf een kijk­je ach­ter de scher­men van de vier­de haven van Europa.