Bezoek

Zee­ha­ven­da­gen Amster­dam is een eve­ne­ment waar haven­ge­re­la­teer­de bedrij­ven uit het Noord­zee­ka­naal­ge­bied hun deu­ren open­zet­ten voor publiek. Dit jaar vindt het eve­ne­ment plaats van 22 tot en met 25 juni. Het hele jaar door de haven bezoe­ken kan natuur­lijk ook!