Activiteiten

Maak ken­nis met de havens in het Noord­zee­ka­naal. Bekijk hier de acti­vi­tei­ten tij­dens het event Zee­ha­ven­da­gen of de loca­ties die het gehe­le jaar door te bezoe­ken zijn. Het pro­gram­ma voor ZHDA 23 wordt nog bekend gemaakt.
2023–02-09T17:04:51+01:00

Bezoek Oosterkerk

Iedere donderdag 12 – 16.00 uur

Amsterdam

12+

Een bezoek aan de Oosterkerk brengt in het hart van ooit het bruisende hart was Amsterdamse scheepsbouw en zeehandel [...]