Activiteiten

Maak ken­nis met de havens in het Noord­zee­ka­naal. Bekijk hier de acti­vi­tei­ten tij­dens het event Zee­ha­ven­da­gen of de loca­ties die het gehe­le jaar door te bezoe­ken zijn.